Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm!

Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm!

2023-12-28 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.  
-0

67 mln złotych to kwota, która pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym regionie do wzięcia udziału w tym naborze

 

– zachęca marszałek Witold Kozłowski.

 

Jakie projekty uzyskają wsparcie?

 

Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

 

Kto może wziąć udział w naborze? 

 

Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.

 

Jakie wydatki pokryje pomoc?

 

W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji.

 

O czym należy pamiętać?

 

Projekty składane w ramach konkursu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie.

 

Ponadto, warto pamiętać, że projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją są premiowane większą ilością uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej.

 

Jaki jest sposób finansowania?  

 

Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski można składać w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem: iga.malopolska.pl.

 

Gdzie szukać informacji?

 

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboruma wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.