Skawina laureatem konkursu „Małopolska w zdrowej atmosferze” – EkoRewolucja po małopolsku.

Skawina laureatem konkursu „Małopolska w zdrowej atmosferze” – EkoRewolucja po małopolsku.

2023-12-20 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W poniedziałek 18 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miała miejsce uroczysta Gala finałowa projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło podsumowanie ośmiu lat działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Podczas gali uhonorowano gminy, instytucje oraz osoby, które odegrały kluczową rolę w realizacji strategii mającej na celu poprawę jakości powietrza w regionie.

 

Województwo Małopolskie od 2016 roku realizuje projekt zintegrowany LIFE, którego celem jest wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Jednym z kluczowych elementów projektu było utworzenie sieci ekodoradców, którzy pełnią niezwykle ważną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski. Rozpoczynając realizację programu województwo liczyło 64 ekokdoradców rozproszonych po 62 gminach, obecnie jest ich już 249 pracujących w 177 gminach.
W imieniu Gminy Skawina nagrodę odebrali Tomasz Ożog drugi zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina wraz z Sabiną Paciorek kierownik Referatu Efektywności Energetycznej oraz Krzysztofem Szuladą pierwszym ekodoradcą naszej gminy.  Gmina Skawina laureatem! 

Bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu pracującego w naszej gminie. Ogrom pracy wykonanej przez ostatnie lata doprowadził nas tutaj. Wymieniliśmy 2487 kotłów, a zaczęło się od jednego ekodoradcy Krzysztofa Szulady i stworzenia wydziału Ochrony Powietrza.  Krzysztof dziękuję za Twoją pracę.  Masz nieoceniony wkład w poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Konsekwentnie realizowaliśmy rok po roku przyjęte założenia. Przeprowadziliśmy wraz ze Strażą Miejską 2797 kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Jako pierwsi w Polsce podjęliśmy się realizacji programu „Stop Smog”. Na ten sukces pracował i nadal pracuje cały zespół ludzi. To nasz wspólny sukces, dziękuje Wam za to. – mówił Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Skawiny.

Małopolska jest ważna dla całej Polski i wyróżnia się na tle innych województw
Dzięki projektowi LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” wiele rozwiązań wdrożono również w innych województwach, a także na poziomie kraju. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała na wzór prowadzonej w województwie małopolskim Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Była to pierwsza tego typu baza danych w Polsce umożliwiająca gromadzenie informacji nt. źródeł ogrzewania w ujednolicony sposób dla całego województwa. Ponadto Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) powstała na wzór Małopolskiej listy kotłów i ogrzewaczy. W ogólnopolskim portalu mObywatel powstała nowa funkcjonalność inspirowana małopolską aplikacją Ekointerwencja.

– Województwo Małopolskie jako pierwszy region w Polsce dołączył w 2015 roku do grona beneficjentów projektów LIFE w obszarze ochrony powietrza. Na bazie Państwa doświadczeń inne województwa w kraju rozpoczęły realizację podobnych projektów m.in. opolskie, wielkopolskie, śląskie, podkarpackie. Dziś śmiało można powiedzieć, że gminy nie wyobrażają sobie funkcjonowania urzędów bez Ekodoradców – zauważył Stanisław Tworek, monitor projektu LIFE, nadzorujący projekt z ramienia Komisji Europejskiej.

Podczas uroczystej Gali finałowej projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” nagrodzono zaangażowanie gmin w sześciu kategoriach. Na sukces ten pracowali głównie Ekodoradcy. Oto laureaci poszczególnych kategorii:

 

Kategoria EkoRewolucja po małopolsku – laureat gmina Skawina

Gmina Skawina w ostatnich latach wymieniła 2487 kotłów na paliwa stałe, przeprowadziła 2797 kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Dodatkowo, gmina ta jako pierwsza podjęła się realizacji programu „Stop Smog”.

Kategoria Edukacyjna Eksplozja – laureat gmina Andrychów

Gmina Andrychów została uhonorowana za rozdystrybuowanie ponad 442 tysięcy materiałów edukacyjnych, w tym ulotek, broszur, plakatów itp. Dodatkowo, w gminie zorganizowano liczne konkursy ekologiczne, akcję edukacyjną „Eko płuca” oraz obchody Dnia Ziemi.

Kategoria Mistrzowie Spotkań – laureat gmina Świątniki Górne
Gmina Świątniki Górne zasłużyła na wyróżnienie za zorganizowanie ponad 400 spotkań w szkołach, przedszkolach, z mieszkańcami i lokalnymi liderami. Wydarzenia zgromadziły ponad 15 tysięcy uczestników. Do najciekawszych należały obchody „Green Week” oraz zajęcia dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii w szkołach podstawowych.

Kategoria Media Magnetyzm – laureat gmina Limanowa
Gmina Limanowa została doceniona za opublikowanie ponad 1600 artykułów w prasie, Internecie, radiu, TV oraz innych mediach. Dodatkowo, wyróżniła się organizacją wydarzeń ekologicznych takich jak: „Ekologiczny bieg wirtualny na 5”, akcje medialne w ramach „Mobility Week” i „Green Week”, a także kiermasz „Zero Waste”.
 
Kategoria Zielone dialogi – laureat gmina Liszki
Gmina Liszki została wyróżniona za udzielenie ponad 74 tysięcy porad mieszkańcom. Ponadto realizuje edukację ekologiczną wśród dzieci, zorganizowała warsztaty, takie jak: „Las w słoiku”, targi ciepła z pokazem ekologicznych urządzeń grzewczych oraz obchody „Dnia czystego powietrza”.

Nagroda specjalna Clean Air Champion dla Krakowa – za szereg działań w walce o czyste powietrze: m.in. skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza, uchwały antysmogowej, przyjęcie pierwszej w Polsce strefy czystego transportu.

 

GRATULUJEMY wszystkim wyróżnionym. To nasz wspólny sukces, oddychamy tym samym powietrzem!

 

 

Źródło: UMWM