Małopolska doceniła działalność artystyczną, kulturalną i społeczną.

Małopolska doceniła działalność artystyczną, kulturalną i społeczną.

2023-12-06 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się
Wyróżniają się w wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej, działają na rzecz wzmacniania poczucia tożsamości narodowej Polaków oraz zachowania historii regionu – mowa o laureatach dwóch nagród Województwa Małopolskiego. W poniedziałek 4 grudnia w Filharmonii Krakowskiej odbyło się uroczyste wręczenie „Małopolskiej Nagrody Twórczości” oraz Nagrody „Pamięć i Tożsamość”. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Iwona Gibas z zarządu województwa, prof. Jana Tadeusza Dudy – Przewodniczący SWM oraz radni województwa: Anna Mikosz, Stanisław Bisztyga i Jerzy Fedorowicz. Łączna pula nagród przyznanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego wyniosła w tym roku 134 tys. zł.

Zgromadziliśmy się w złotej sali Filharmonii Krakowskiej, aby nagrodzić mistrzów w dziedzinach kultury i nauki, twórców i wizjonerów o niezwykłych pasjach, a także miłośników historii i strażników pamięci ojczystych dziejów

– mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

 

Nasze nagrody są symboliczną gratyfikacją wobec bezcennych dokonań, które realizowane są z wielką determinacją i poświęceniem, ale przede wszystkim miłością i pasją do kultury, historii i dziedzictwa naszej małej Ojczyzny. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i ogromnie dziękuję za niezwykłe zaangażowanie na rzecz małopolskiej kultury

– podkreśliła Iwona Gibas.

 

Małopolska Nagroda Twórczości

 

Spośród licznie zgłoszonych do Małopolskiej Nagrody Twórczości kandydatów Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając rekomendację Kapituły, wybrał trzech Laureatów – wyjątkowych artystów oraz twórców realizujących niezwykle wartościowe przedsięwzięcia.

 

 • Nagroda w wysokości 30 000 zł – dla Pani Joanny Wnuk-Nazarowej, która w stolicy Małopolski rozwijała swoje artystyczne skrzydła, aby w pełnej determinacji i poświęcenia różnorodnej działalności na polu kultury realizowanej przez całe życie, osiągnąć najwyższe loty i powrócić do Krakowa, z operą „Wanda” by w spektakularny sposób uświetnić obchody 200-lecia urodzin wielkiego Polaka i artysty – Cypriana Kamila Norwida.

 

 • Nagroda w wysokości 30 000 zł – dla Pana Janusza Makucha – współinicjatora Festiwalu Kultury Żydowskiej, który z kameralnego wydarzenia przekształcił się w światowej rangi festiwal poświęcony współczesnej kulturze i sztuce żydowskiej i stał się najbardziej rozpoznawalnym małopolskim wydarzeniem kulturalnym w świecie.

 

 • Nagroda w wysokości 20 000 zł – dla Pana Wieńczysława Kołodziejskiego – za wieloletnie prowadzenie artystycznego klubu Muzyczna Owczarnia – miejsca „z duszą”, w którym goszczą wybitni muzycy z zagranicy oraz sławy polskiej sceny muzycznej i artystycznej. Miejsce to jest także galerią sztuki, gdzie prezentowane są wystawy po plenerach malarsko – rzeźbiarskich, organizowanych przez Owczarnię.

 

Nagroda Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”.

 

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się druga z nowych nagród – Nagroda Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. Nagroda ta trafiła do organizacji pozarządowych i osób prywatnych, które swoje życie poświęcają wielkiej sprawie – działalności społecznej na rzecz zachowania poczucia tożsamości narodowej oraz pamięci o historii regionu.

 

W kategorii Organizacja pozarządowa wyłoniono następujących laureatów:

 

 • I Nagrodę – w wysokości 15.000 zł – dla Stowarzyszenia Auschwitz Memento – Stowarzyszenie realizuje misję pamięci o wyjątkowym doświadczeniu historycznym Polaków, jakim było zmaganie się z dwoma zbrodniczymi, totalitarnymi systemami: niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Opowiadając historie ważne z punktu widzenia społeczeństwa i polskiej racji stanu, Stowarzyszenie realizuje poprzez projekty społeczno-historyczne, w ramach których powstają liczne produkcje filmowe prezentowane na pokazach publicznych i w kanałach telewizji publicznej oraz platformach komercyjnych. W ramach tych projektów budowane są także strony internetowe zawierające informacje i nagrane relacje świadków historii dostępne dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy historycznej i jej rozpowszechnianiem. Stowarzyszenie organizuje także pokazy i spotkania autorskie połączone z opowieścią o największych polskich bohaterach. W te projekty angażują się całe pokolenia: od dziadków po kilkunastoletnich prawnuków.

 

 • II Nagroda – w wysokości 9.000 zł – dla Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, której specyfiką działalności jest ochrona miejsc, budynków, przedmiotów oraz artefaktów po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz–Birkenau, a w szczególności jego podobozach. Fundacja zachowuje, konserwuje i sprawuje opiekę nad rzeczami, przedmiotami oraz artefaktami, związanymi z obozem pozyskanymi z ręką osób prywatnych.  Prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą, naukową, kulturalną oraz edukacyjną w zakresie holokaustu, martyrologii, ludobójstwa i niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.
 • W 2023 r. nie przyznano III Nagrody w kategorii „Organizacja pozarządowa”.

 

W kategorii „Osoba” wyłoniono następujących laureatów:

 • I Nagrodę – w wysokości 15.000 zł – odebrał Pan Bogdan Potoniec – regionalista, historyk z zamiłowania. W ramach aktywności w Polskim Towarzystwie Historycznym, do którego należy współorganizował i koordynował wiele wydarzeń kierowanych do młodzieży. Przygotował wystawy, opracował i zrealizował sądecką część filmu dokumentalnego o udziale społeczeństwa Małopolski w powstaniu styczniowym, przeprowadził liczne kwerendy archiwalne i terenowe dotyczące: powstania styczniowego, I wojny światowej na Sądecczyźnie. Swoją wiedzą dzielił się podczas prelekcji historycznych prowadzonych w ramach spotkań „Bóg-Honor-Ojczyzna” organizowanych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu oraz spotkań w siedzibach bibliotek na terenie powiatu nowosądeckiego i w Tarnowie. Jest także autorem licznych artykułów i publikacji historycznych z zakresu historii gospodarczej Miasta Nowego Sącza oraz przeszłości podsądeckiej wsi Zawada.

 

 • II Nagroda – w wysokości 9.000 zł – dla Pani Elżbiety Stepskiej – Kot, która jako autentyczny świadek historii XX wieku podtrzymuje pamięć o bohaterstwie i tragicznym losie ofiar II wojny światowej, przede wszystkim o tułaczce Polaków wywożonych na Syberię i ich gehennie, której doświadczyła osobiście w latach dzieciństwa. Jest autorką wstrząsających wspomnień z okresu tułaczki, artykułów publikowanych w prasie oraz tomów poetyckich i wspomnieniowych: „Ballada syberyjska”, „Okaleczone dzieciństwo”, „Moja myśl”, „Zachować od zapomnienia”, „Kwiaty skrzyszowskie” oraz zbioru „Opowiedz mi, Babciu, jak to było dawniej”. Ukazał się również audiobook „Zachować od zapomnienia” – zawierający szeroki wybór wierszy i wspomnień autorki.

 

 • III Nagroda – w wysokości 6.000 zł trafiła do Pana Tadeusza Łopaty – wójta Gminy Lanckorona, za szereg inicjatyw i działań w przestrzeni publicznej oraz edukacyjnej, podejmowanych na rzecz pielęgnowania pamięci historycznej i postaw patriotycznych na terenie gminy Lanckorona. Był inicjatorem wmurowania pamiątkowych tablic w Lanckoronie upamiętniających rocznicę lokacji miasta oraz upamiętniających rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poczynił wiele starań na rzecz zamontowania masztów z polską flagą na rynku w Lanckoronie oraz przed szkołami podstawowymi na terenie gminy, przyczynił się do nadania imienia dwóm szkołom podstawowym na terenie gminy: Szkole Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi oraz Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Izdebniku. Przy wyborze patrona zawsze optował za patriotycznym i narodowym wymiarem patrona dla placówek oświatowych. Za swoje własne środki ufundował sztandary dla tych dwóch placówek.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

 • Pani Lucyna Galica –Jurecka – za działalność społeczną upamiętniającą martyrologię ofiar hitlerowskiego reżimu na Podhalu, prowadzoną m.in. w ramach Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala.

 

 • Pan Michał Kołodziejczyk – za działalność edukacyjną, pedagogiczną i społeczną, propagującą wiedzę historyczną wśród młodzieży szkolnej oraz kultywującą patriotyczne wartości na terenie Gminy Andrychów.

 

 • Pan Marek Liszka – za działalność naukową i akademicką, poświęconą badaniu dziedzictwa kulturowego, folkloru i historii polskiej Orawy oraz innych etnograficznych regionów góralskich.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Więcej informacji znajdziesz na naszych partnerskich portalach (kliknij w logo):