W duchu wdzięczności za wielkie dary.

W duchu wdzięczności za wielkie dary.

2023-11-27 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

120 lat od zainicjowania przez papieża Piusa X Akcji Katolickiej. 45 lat pontyfikatu Jana Paweł II. 30. rocznica upomnienia się Jana Pawła II podczas spotkania „Ad limina apostolorum” z Polskim Episkopatem o reaktywację Akcji Katolickiej w Polsce. Za te wielkie dary dziękowano dziś, w Święto Chrystusa Króla Wszechświata, m.in. podczas mszy świętej odprawionej w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W nabożeństwie uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.
 –
W Polsce przedwojennej Akcja Katolicka zawiązała się w roku 1930. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, a jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich „ad limina”, tymi słowami wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej:

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.
 –
W programie dzisiejszych uroczystości znalazły się – oprócz mszy świętej – przemarsz, modlitwa i złożenie wiązanki pod Krzyżem Katyńskim, okolicznościowy wykład i występ zespołu „Prowadź mnie”.
 –
Akcja Katolicka łączy ludzi i przypomina o wartościach, z których wyrastamy. Dziękuję za to. Dziś dziękujemy również za 45 lat pontyfikatu Jana Pawła II, patrona Małopolski. Podtrzymywanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Papież Polak,  jest naszą powinnością – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.
 –
Więcej o Akcji Katolickiej: https://ak.org.pl/o-nas/cele/

źródło/foto: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie