Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie podczas kontroli legalności pobytu ujawnili w Krakowie 3 obywateli Chin.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie podczas kontroli legalności pobytu ujawnili w Krakowie 3 obywateli Chin.

2023-11-13 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Cudzoziemcy ujawnieni przez funkcjonariuszy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przylecieli do Polski na podstawie paszportów biometrycznych oraz polskich wiz wydanych przez konsuli w Chinach.

Niestety, żaden z cudzoziemców nie dopilnował terminu pobytu na terytorium Polski.

W dniu kontroli cudzoziemcy nie dysponowali żadnymi dokumentami uprawniającymi ich do legalnego pobytu na terytorium RP. W związku z powyższym, pobyt cudzoziemców na terytorium RP uznano za nielegalny.

Komendant PSG w Krakowie wobec dwóch cudzoziemców wszczął postępowanie administracyjne, a wobec jednego wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej.