Nowy sprzęt trafił do druhów OSP Głogoczów.

Nowy sprzęt trafił do druhów OSP Głogoczów.

2023-11-05 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie otrzymali nowoczesny sprzęt oraz elementy wyposażenia osobistego. Zakup ten możliwy był dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Gminy Myślenice.

Sprzęt wraz z wyposażeniem osobistym zakupiony został w ramach realizacji zadania pn. “Doposażenie jednostki OSP Głogoczów” dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dofinansowanie w kwocie 16 743,62 zł na wykonanie wspomnianego zadania zostało przydzielone jednostce OSP Głogoczów w ramach inicjatywy pn. “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”. Zakup sprzętu został również wsparty dotacją w wysokości 28 400,00 zł z budżetu Gminy Myślenice.

Nowoczesny sprzęt oraz elementy wyposażenia osobistego posłużą strażakom do profesjonalnego niesienia pomocy podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

źródło: UM Myślenice.