Azer nielegalnie w Polsce.

Azer nielegalnie w Polsce.

2023-10-12 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie realizowali czynności służbowe w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w miejscowości Kraków, w wyniku której zatrzymano obywatela Azerbejdżanu.

Do kontroli cudzoziemiec przedstawił nieważny paszport oraz nieważną kartę pobytu. Ponadto ustalono, iż obywatel Azerbejdżanu wjechał na terytorium Strefy Schengen przez lotnicze przejście graniczne w Pradze. Następnie kilkanaście dni później złożył wniosek o pobyt czasowy do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda wydał decyzję odmowną, wobec czego ustalono, że od sierpnia tego roku mężczyzna przebywa nielegalnie na terytorium RP. Cudzoziemiec twierdził, że przyjechał do Polski studiować, niestety studiów nie ukończył.

W zaistniałej sytuacji Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej.