Małopolska dobrze wykorzystuje swoje szanse rozwojowe.

Małopolska dobrze wykorzystuje swoje szanse rozwojowe.

2023-10-11 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się
Za nami coroczna Gala Święta Małopolski. W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przyznano odznaczenia dla osób i organizacji szczególnie zaangażowanych na rzecz rozwoju regionu.

Obchody Święta Małopolski to dobra okazja, aby jak najserdeczniej podziękować wszystkim naszym partnerom za otwartość na współpracę i za dobre owoce tej współpracy – mówił w swoim wystąpieniu marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Wyrazem tej wdzięczności było wręczenie przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Brązowy Medal otrzymali:

 1. Ilona Mach
 2. Edward Edmund Nowak
 3. Stowarzyszenie im. Ludwika van Beethovena
 4. prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 5. dr Andrzej Citak

Srebrny Medal otrzymali:

 1. Antoni Wit
 2. prof. dr hab. Jan Święch
 3. Joanna Wnuk-Nazarowa
 4. prof. Wincenty Kućma

Złoty Medal otrzymali:

 1. śp. prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
 2. Firma Bruk-Bet Sp. z. o.o.
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Jak zawsze w czasie celebrowania Święta Małopolski sięgamy pamięcią do spotkania Świętego Jana Pawła II Patrona Małopolski z Polakami 10 czerwca 1979 roku na krakowskich Błoniach. To tego dnia Ojciec Święty powierzył nam szczególną misję: troski o nasze wspólne dziedzictwo, apelując, abyśmy z wiarą, nadzieją i miłością przyjęli całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, (…); abyśmy nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Papieski apel jest wciąż aktualny, a jego wezwanie stara się realizować także samorząd województwa małopolskiego, kierując się w swoich działaniach troską o regionalną kulturę, zabytki przeszłości, ale także troską o małopolskie rodziny, którym chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa i stabilności

– mówił podczas gali marszałek Witold Kozłowski i dodał, że przed samorządem województwa jeszcze wiele wyzwań.

Małopolska dobrze wykorzystuje swoje szanse rozwojowe i zmienia się – jest to dla nas wszystkich radość i satysfakcja z udanej realizacji celów. Ale jednocześnie jest to wyzwanie, aby myśleć o rozwoju regionu z wyprzedzeniem, by horyzont naszego planowania sięgał wiele lat naprzód. To wsparcie dla nauki i edukacji, które są gwarancją dobrego startu w życiu młodych pokoleń, rozwój infrastruktury i transportu, gospodarki, działania na rzecz ochrony środowiska, wsparcie dla placówek ochrony zdrowia, a jednocześnie stała myśl o tym, żeby Małopolanie czuli się bezpieczni. Dlatego cieszę się, że samorząd województwa zbudował stabilną i mocną sieć współpracy na rzecz przyszłości regionu z samorządami małopolskich gmin i powiatów, środowiskami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami, a także służbami – małopolską policją, państwową i ochotniczą strażą pożarną oraz wyspecjalizowanymi organizacjami ratownictwa górskiego i wodnego.

W swoim wystąpieniu gospodarz Małopolski nawiązał także do odbywających się w tym roku III Igrzysk Europejskich.

W sposób szczególny dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowane były w realizację największego przedsięwzięcia, które odbyło się w tym roku w Małopolsce ‒ III Igrzysk Europejskich. Dziękuję, że wspólnie udało nam się zaplanować, przygotować i zrealizować największe multidyscyplinarne wydarzenie sportowe w historii Polski i największą w 2023 roku imprezę sportową w Europie

– dodał Witold Kozłowski.

Podczas Gali Święta Małopolski, jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, została wręczona Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego Platynowy Medal Polonia Minor rektorowi Akademii Wychowania Fizycznej w Krakowie prof. Andrzejowi Klimkowi.

W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowi Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojciech Skruch, Jan Piczura i Kazimierz Barczyk oraz radni województwa: Danuta Kawa, Anna Mikosz, Agnieszka Zając, Rafał Kosowski, Grzegorz Biedroń, Rafał Bylica, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Bisztyga i Piotr Dziurdzia, a także wiceprzewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Czesław Łączak.

Gwiazdą poniedziałkowego wieczoru w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie była Ania Karwan.

Całe wystąpienie marszałka Witolda Kozłowskiego podczas Gali Święta Małopolski – Kraków, 9.10.2023 r.

 

Za: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.