Przeciwdziałanie nielegalnej migracji w Małopolsce.

Przeciwdziałanie nielegalnej migracji w Małopolsce.

2023-10-02 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG z Placówek w Krakowie, Zakopanem oraz Tarnowie zatrzymali w tym tygodniu 48 cudzoziemców, którzy przekroczyli wbrew przepisom granicę państwową ze Słowacji do Polski.

25 września br. funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie dokonali zatrzymania na autostradzie A4 4 Gruzinów, którzy przewozili 18 cudzoziemców (9 obywateli Iraku, 6 obywateli Syrii, 2 obywateli Turcji oraz 1 obywatela Iranu), wśród których znajdowało się 12 mężczyzn, 2 kobiety i 4 osoby nieletnie.

W tym samym dniu funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem zatrzymali w rejonie byłego przejścia granicznego w Chyżnem grupę 14 cudzoziemców przewożonych przez syryjskiego kierowcę. W grupie 14 obywateli Turcji znajdowało się 5 mężczyzn, 4 kobiety oraz 5 osób nieletnich.

26 września br. funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie w rejonie Brzeska zatrzymali gruzińskiego kierowcę przewożącego 10 cudzoziemców, z których 3 okazało się obywatelami Syrii, a 7 obywatelami Turcji. W grupie znajdowało się 5 mężczyzn, 1 kobieta i 4 dzieci.

Funkcjonariusze przeprowadzili czynności mające na celu potwierdzenie, tożsamości i obywatelstwa cudzoziemców, ustalenie szczegółów dotyczących nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Ponadto wobec cudzoziemców przeprowadzono przewidziane prawem procedury administracyjne i karne.

źródło/foto: Karpacki Oddział Straży Granicznej.