Doposażenie jednostki OSP w Zembrzycach.

Doposażenie jednostki OSP w Zembrzycach.

2023-09-21 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Ochotnicza Straż Pożarna Zembrzyce informuje, iż zrealizowano projekt pt. „Doposażenie jednostki OSP w Zembrzycach w niezbędny sprzęt służący do działań ratowniczo – gaśniczych” przy udziale WFOŚiGW w Krakowie w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

W ramach projektu zakupiono:

Ubranie specjalne – 2 komplety

Buty specjalne strażackie skórzane – 2 pary

Rękawice specjalne – 2 pary

Kominiarka niepalna strażacka – 2 sztuki

Hełm strażacki – 2 sztuki

Aparat powietrzny nadciśnieniowy – 2 sztuki

Butla do aparatu powietrznego – 2 sztuki

Maska do aparatu powietrznego z pokrowcem – 2 sztuki

Sygnalizator bezruchu – 2 sztuki

Detektor prądu przemiennego – 1 sztuka

Wąż tłoczny – 20 sztuk

Całkowity koszt zadania to 36 466,77 zł, w tym:

– dotacja WFOŚiGW w kwocie 14 355,38 zł

– dotacja z Urzędu Gminy Zembrzyce to 12 000 zł,

– pozostała część to środki własne OSP w kwocie 10 000,39 zł

źródło/foto: fp Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrzycach.