Posterunek Policjj w Uściu Gorlickim staje się komisariatem.

Posterunek Policjj w Uściu Gorlickim staje się komisariatem.

2023-09-14 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Marzenie mieszkańców, samorządowców oraz samych policjantów o utworzeniu komisariatu w Uściu Gorlickim stało się faktem. Po wieloletnich staraniach, w zeszłym roku oddano nowy budynek Posterunku Policji w Uściu Gorlickim. Dzisiaj w jego miejsce utworzono komisariat, co wiąże się m. in. ze znacznym wzmocnieniem etatowym tej jednostki i przełoży się na poziom bezpieczeństwa w regionie.

 

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim funkcjonował od ponad 40 lat. Znajdował się on w budynku mieszkalnym zaadaptowanym na potrzeby Posterunku Policji. Warunki lokalowe były bardzo trudne, co wpłynęło na decyzję w sprawie budowy nowoczesnej siedziby Policji w Uściu Gorlickim.  W 2016 roku wykonano projekt koncepcyjny budowy nowej siedziby posterunku. W 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę, którą rozpoczęto w 2019 roku. W ciągu dwóch lat powstał nowoczesny i piękny obiekt o powierzchni użytkowej ponad 350 m2 oraz budynek garażowy. Inwestycja, której koszt wyniósł  ponad 5 milionów złotych jest obecnie dumą nie tylko Policji, ale i lokalnej społeczności.

 

W 2022 roku, w ramach obchodów Święta Policji, otwarcia nowego budynku Posterunku Policji dokonała pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbieta Witek oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak. Nieco ponad rok później, pan Komendant Augustyniak uczestniczył w uroczystości  utworzenia Komisariatu Policji w miejsce dotychczas istniejącego posterunku.

 

W uroczystości, która odbyła się 14 września 2023 roku w Uściu Gorlickim uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym osoby, które od lat lobbowały na rzecz tej inicjatywy. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. pan Ryszard Terlecki – Wicemarszałek Sejmu RP, posłowie na Sejm RP w osobach m.in. pani Barbary Bartuś, Urszuli Nowogórskiej. Swą obecnością zebranych zaszczycił także Doradca Wojewody Małopolskiego Krzysztof Durek, radna Województwa Małopolskiego pani Jadwiga Wójtowicz, samorządowcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie, prokuratorzy, przedstawiciele służb współdziałających z Policją, związków zawodowych oraz kapelani Policji. Stronę służbową reprezentowali: nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz nadkom. Mariusz Piotrowski – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach.

 

W uroczystości udział wzięli także policjanci wchodzący w skład załogi utworzonego Komisariatu z asp. szt. Sławomirem Dobkiem, któremu powierzono kierowanie tą jednostką na stanowisku Komendanta Komisariatu.

 

Stoiska profilaktyczne przed budynkiem nowego komisariatu wystawili policjanci z wydziału prewencji, wydziału doboru i szkolenia oraz laboratorium kryminalistycznego  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie..

 

Przybyłych na miejsce uroczystości powitał nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Przemówienie rozpoczął słowami:

„  dzisiaj w Uściu Gorlickim powstaje Komisariat Policji. Dzięki przychylności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji otrzymaliśmy kolejne etaty, które pozwoliły nam stworzyć komisariat. To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych partnerów i przyjaciół w osobach pań posłanek, panów posłów, senatorów, samorządowców i wszystkich osób, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne w powiecie gorlickim. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za to wsparcie i życzę wszystkim szefom garnizonów, żeby mieli tak wspaniałych partnerów. To wyjątkowa chwila, to już kolejny komisariat na terenie pow. gorlickiego. Jednostka gorlicka rośnie w siłę, a jest to pewna konieczność czasów, w których przyszło nam żyć, zagrożeń, które występują na granicy wschodniej, które do nas całe szczęście nie docierają, ale nasi policjanci przecież realizują tam zadania. (…) Ogromny obszar turystyczny, pod wodzą komendanta powiatowego zarówno komenda powiatowa, jak i komisariaty i posterunki na ziemi gorlickiej będą się dalej rozwijały i przynosiły korzyść w postaci bezpieczeństwa publicznego, a to bezpieczeństwo publiczne jest filarem rozwoju naszego państwa, naszej społeczności. To dzięki policjantkom, policjantom i pracownikom Policji mieszkańcy pow. gorlickiego mogą realizować swoje zawodowe i prywatne pasje.”

 

Kończąc swoje wystąpienie Komendant Wojewódzki  pogratulował komendantowi powiatowemu nowego komisariatu, życząc sukcesów i dalszego rozwoju jednostki w Gorlicach.

 

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie  gratulując wręczyli  asp. szt. Dobkowi rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków komendanta komisariatu i życzyli  mu wielu zawodowych sukcesów.

 

Wyrazili także przekonanie, że zwiększenie ilości policjantów tej jednostki do 15 (z Programu Modernizacji Policji przybyło 5 dodatkowych etatów), z pewnością pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Uście Gorlickie oraz tysięcy turystów, którzy corocznie odwiedzają ten niezwykle urokliwy, przygraniczny rejon.

 

Po wręczeniu rozkazu personalnego głos zabrał Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu RP.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. We wszystkich ankietach, sondażach, Polacy wskazują bezpieczeństwo jako najważniejszą wartość, którą sobie najwyżej cenią. To bezpieczeństwo oznacza bezpieczeństwo zewnętrzne – jego zabezpieczeniu służy armia, ale także bezpieczeństwo wewnętrzne i tu najważniejsza jest Policja. To w Uściu Gorlickim rok temu przywracano Posterunek Policji. Tych posterunków w Małopolsce w ostatnim czasie przybyło 8. Dziś jest kolejny sukces, ten Posterunek zmienia się w Komisariat, przybywają etaty. Bezpieczeństwo okolicznych gmin, powiatów tym samym się zwiększa. (…)  Bardzo gratuluję przede wszystkim komendantowi tego komisariatu, ale gratuluję też komendantom, Panu Generałowi, że dotrzymujecie zobowiązań, że Policja się rozwija, Policja się wzmacnia.

 

Kolejno głos zabrała Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś:

-dzisiaj jest radosny moment, kiedy ten Posterunek Policji zwiększa obsadę i jest przekształcany w Komisariat, za co bardzo serdecznie dziękuję. Te podziękowania składam na ręce Pana Komendanta Głównego Policji, ale poprzez Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bo niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy. Cieszę się z tego sukcesu, z naszego sukcesu, bo tutaj w Uściu Gorlickim ten Komisariat jest potrzebny dla bezpieczeństwa mieszkańców, dla bezpieczeństwa turystów, dla bezpieczeństwa Polski. Znajdujemy się blisko granicy słowackiej, ale też nie tak daleko od granicy, gdzie toczy się wojna, dlatego ten Komisariat jest tak ważny w tym miejscu.

 

Następnie pani poseł odczytała okolicznościowe listy od pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu RP i pana Mariusza Kamińskiego  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Po odczytaniu okolicznościowych listów, głos zabrał I-szy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak:

– 17 lipca ubr. miałem zaszczyt  z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek otwierać nowo powstały, odtworzony Posterunek Policji, a dzisiaj kolejny bardzo ważny etap – z Posterunku tworzymy Komisariat Policji. To naprawdę rzecz bardzo ważna dla tego miejsca. (…) Każdy nowo powstały budynek Polskiej Policji świadczy o sile polskiego Państwa. Każdy patrol policyjny, który pełni codziennie służbę na terenie naszych gmin, miast, to również świadczy o sile polskiego Państwa. Moment szczególny, moment historyczny (…) Nie byłoby tego, gdyby nie Program Modernizacji Służb Mundurowych. Zawsze dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili, dziękuję Państwu parlamentarzystom za to że Polska Policja może korzystać z tego dobrodziejstwa. (…) Od 2016r.  370 nowych obiektów policyjnych powstało na terenie naszego kraju. W tej chwili mamy 110 aktywnych inwestycji. W tym roku chcemy zakończyć 67 inwestycji. Budujemy największy policyjny obiekt modułowy w Europie, tj. Komisariat Policji Stare Miasto we Wrocławiu. Będziemy budowali całkowicie nową szkołę policyjną w Lublinie. Program funkcjonalno-użytkowy już jest gotowy i za chwilę będziemy ogłaszali przetarg na kolejną realizację. (…) Dzieje się bardzo dużo w Polskiej Policji po to, żeby wszyscy w Polsce czuli się bezpiecznie i Polska była krajem bezpiecznym, a tak naprawdę jest.

 

Kolejno wystąpiła Urszula Nowogórska Poseł na Sejm RP:

– bardzo dziękuję za zaproszenie. Jako Poseł jestem członkiem Administracji Spraw Wewnętrznych, czyli tej Komisji, która zajmuje się nadzorowaniem również Waszej formacji, Polskiej Policji. Dlatego z tego miejsca jako Poseł, również jako obywatel RP i mieszkanka Małopolski bardzo serdecznie wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom bardzo serdecznie dziękuję za rzetelną, pełną profesjonalizmu pracę tu w Uściu Gorlickim, ale również na terenie całego powiatu gorlickiego. (…) Ten piękny budynek, który tutaj obserwujemy miał taki niespełniony potencjał. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy możliwość otwarcia Komisariatu Policji w Uściu Gorlickim, że była możliwość zwiększenia kadry, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że funkcjonariuszom Policji będzie się tu pracowało dobrze i bezpiecznie. Będziecie mieć Państwo możliwość realizacji w pełni swoich zadań. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jest dużo różnych lokalnych zagrożeń, bo mamy bliskość granicy, ale mamy i ogromną turystykę. (…) Dlatego powiększenie tego potencjału jest bardzo istotne.

 

Pani Poseł podziękowała także Dorocie Tokarz, poprzedniej Komendant Powiatowej Policji w Gorlicach, za której kadencji doszło do realizacji zadania, które dziś możemy podziwiać. Następnie Pani Poseł zwróciła się bezpośrednio do nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

– Panie Generale, bardzo serdecznie dziękuję za dobrą współpracę tutaj na terenie powiatu gorlickiego, ale generalnie na terenie całej Małopolski. Zrozumienie, profesjonalizm i właściwe podejście do służb mundurowych daje owoce. Wszystkiego dobrego, niech się tutaj Państwu dobrze pracuje.

 

Kolejno wystąpiła Jadwiga Wójtowicz, radna Województwa Małopolskiego.

– wracamy w naszych przemówieniach do czasu dokładnie sprzed roku, do tego momentu, gdy ucieszyliśmy się, że Uście Gorlickie, cała gmina odzyskuje poczucie bezpieczeństwa. Ja reprezentuję dzisiaj samorząd woj. małopolskiego i w imieniu Samorządu kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję za dotychczasową służbę. Dziękuję za te wszystkie działania, które powodują, że przybywający do nas turyści i mieszkańcy czują się bezpieczni. (…) Polska jest bezpieczna dzięki Wam. (…) Panie Komendancie Wojewódzki, bardzo dziękuję jako powiatowy inspektor za 2 lata walki z covidem i cały rok 2022 i teraz współpracy, zagospodarowania i zaopiekowania się uchodźcami, to też był nasz wspólny problem, ale dzięki dobrej współpracy potrafiliśmy te wszystkie problemy rozwiązać tak, aby o Gorlicach było słychać tylko dobrze, nigdy źle.

 

Na zakończenie dołączyła do składanych życzeń.

Następnie wystąpiła  Maria Gubała Starosta Gorlicki.

– służba w Policji bywa trudna i niebezpieczna, a funkcjonariusze którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, niejednokrotnie z narażeniem życia, zasługują na wspaniałe, na miarę XXI wieku miejsca pracy. Dzisiaj jesteśmy przed budynkiem, który właśnie spełnia te wymagania .Ten dzień jest wyjątkowy dla mieszkańców pow. gorlickiego, mieszkańców gm. Uście Gorlickie i również tak chętnie przybywających tutaj turystów. Jestem przekonana, że ten komisariat to miejsce, w którym funkcjonariusze Policji będą realizować swoje zadania, interweniując w sytuacjach zagrożenia, mając w swoim postępowaniu, realizując zasady sprawiedliwości, uczciwości i profesjonalizmu i co ważne – będą budować most zaufania i współpracy z mieszkańcami gm. Uście Gorlickie. Gratuluję odtworzenia Komisariatu. Dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do dzisiejszego sukcesu i wszystkim paniom policjantkom, panom policjantom, wszystkim funkcjonariuszom życzę opieki waszego patrona św. Michała Archanioła. Niech czuwa nad wami w czasie pełnienia służby, realizacji swoich zadań i w domu w czasie spoczynku razem z Waszymi rodzinami.

 

Jako ostatni wystąpił Zbigniew Ludwin Wójt gm. Uście Gorlickie:

– jako wójt gm. Uście Gorlickie jestem dziś niezmiernie dumny i wzruszony. Jest to jeden ze szczęśliwszych dni w mojej karierze, w moim życiu. Dzień, w którym po wielu, wielu latach starań, doczekaliśmy się utworzenia Komisariatu w Uściu Gorlickim, zapisze się niewątpliwie na kartach naszej lokalnej historii jako moment przełomowy, a zarazem jako wyraz determinacji i wzorowej, konstruktywnej współpracy wielu osób.

 

W dalszej części Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w utworzenie Komisariatu. 

Przybyli goście życzyli, załodze Komisariatu by codzienne służba dawała satysfakcję,  spełnienie oraz szacunek ze strony lokalnej społeczności. Życzyli także wielu sukcesów zawodowych oraz osobistych.

 

Źródło/foto: Małopolska Policja.