CUS przystąpił do realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

CUS przystąpił do realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

2024-03-14 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Tarnowskie Centrum Usług Społecznych po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

 

Moduł pierwszy – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową obejmuje cztery obszary: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowaną do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będących przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, a także likwidację trzech barier.

 

Bariera transportowa likwidowana ma być poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym polegać ma na pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania i w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu, a także dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu. W przypadku likwidacji barier w poruszaniu się chodzi natomiast o pomoc w zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (albo oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego), a także nowoczesnej protezy kończyny i pomoc w utrzymaniu ich sprawności technicznej.

 

Moduł drugi to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej, a także tych, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Wnioski o dofinansowanie, wraz z załącznikami można składać w formie papierowej w Centrum Usług Społecznych, ul. Goldhammera 3, pokój nr 312 w godzinach od 7.30 do 15 lub w formie elektronicznej w systemie przygotowanym przez PFRON https://sow.pfron.org.pl/. W przypadku modułu pierwszego termin mija 31 sierpnia. Jeżeli chodzi o moduł drugi, w przypadku roku akademickiego 2023/2024 składać je można do 31 marca, a dotyczące roku 2024/2025 od 18 września do 10 października.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać pod numerami telefonów 14 688 21 25 lub 14 688 21 22. Dostępne są one również na stronie www.cus.tarnow.pl. Wnioski o dofinansowanie wraz wymaganymi załącznikami można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Źródło: UM Tarnów