Umowa na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu podpisana!

Umowa na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu podpisana!

2024-03-07 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Rozbudowa dwujezdniowej drogi obejmująca wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podniesienie parametrów nośności oraz przebudowę sześciu skrzyżowań – to główne zadania na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu. Ich realizacją zajmie się firma wyłoniona w przetargu. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków – podpisał dzisiaj umowę z wykonawcą. W imieniu wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara w wydarzeniu uczestniczyła dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda.

Droga krajowa nr 94 to jeden z bardziej obciążonych traktów. Przecina Małopolskę od granicy województwa śląskiego do granicy województwa podkarpackiego, stanowiąc alternatywę dla autostrady A4. Tylko przez odcinek w Olkuszu przejeżdża średnio około 30 tys. samochodów na dobę. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niekwestionowanym priorytetem. Taki też będzie najważniejszy efekt podpisanej dzisiaj umowy. Ufam, że realizacja przebiegnie sprawnie – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

– 

Od zezwolenia do umowy

 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi krajowej nr 94 w Olkuszu zostało wydane przez Wojewodę Małopolskiego w lipcu 2023 r. Proces wyłonienia wykonawcy był długotrwały. Pierwotny wybór po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej został unieważniony. W wyniku drugiego rozstrzygnięcia wyłoniono konsorcjum firm: NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex.

Większa przepustowość, sprawniejsza komunikacja, poprawa bezpieczeństwa

 

Najważniejsze zadanie postawione przed wykonawcą obejmuje wzmocnienie nawierzchni drogi i podniesienie jej parametrów do nośności 11,5 tony na oś. Inwestycja kładzie nacisk na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W tym celu zaplanowano budowę dwóch przejść podziemnych dla pieszych, przebudowę, a w razie konieczności dobudowę nowych zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników. Powstanie także mur oporowy o długości ponad 120 m, a także ekrany akustyczne o łącznej powierzchni 21,774 tys. m kw.

Przebudowanych zostanie także sześć skrzyżowań:

 

  • z ul. Gwarków i ul. Wspólną, 

 

  • z ul. Kruszcową, ul. Długą i ul. Spółdzielczą (rondo turbinowe), 

 

  • z ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych, 

 

  • z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki (skrzyżowanie dwupoziomowe), 

 

  • z ul. Wiejską i ul. Słowackiego, 

 

  • z ul. Wyszyńskiego i ul. Rataja. 

Zadania toczyć się będą na odcinku o długości prawie 4,4 km. Na ich przeprowadzenie wykonawca będzie miał 24 miesiące, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca.  

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki