Ostrzeżenie przed działaniami osób oferujących usługi związane z uzyskaniem dotacji.

Ostrzeżenie przed działaniami osób oferujących usługi związane z uzyskaniem dotacji.

2024-03-06 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi licznych telefonów, dostarczanych ulotek oraz bezpośrednich wizyt u mieszkańców naszej gminy przedstawicieli, którzy oferują usługi związane z uzyskaniem  dotacji w ramach programu Czyste Powietrze, Urząd Miejski w Wadowicach informuje, że nie współpracuje z żadnymi podmiotami/osobami fizycznymi, które odpłatnie oferują usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji.

 

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności oraz legitymowanie osób, które Państwa odwiedzają!

 

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym pompy ciepła. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

 

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy czy skorzystaniu z dotacji były podejmowane przez wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, rodziną czy w Urzędzie Miejskim.

 

Osoby starsze i samotnie mieszkające w naszej gminie mogą stać się ofiarami nieuczciwych praktyk. Dlatego istotne jest, aby ostrzegać naszych bliskich i sąsiadów przed niepożądanymi wizytami nieznajomych, którzy obiecują szybkie remonty lub atrakcyjne dofinansowanie. Prosimy o zachowanie czujności!

 

W przypadku zainteresowania dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Wadowicach funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie przy pomocy wykwalifikowanego, przeszkolonego przez WFOŚiGW w Krakowie Ekodoradcy mogą Państwo bezpłatnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i uzyskać kompleksowe informacje o programie.

 

Informujemy również,  że w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie małopolski działa grupa operatorów programu „Czyste Powietrze”. Operatorzy będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi wiarygodność doradców pukających do drzwi małopolskich domów. W regionie 3 obejmującym powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki operatorem jest firma: EnergiaPlus Sp. z o.o.

 

Źródło: UM Wadowice