Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA.

Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA.

2024-02-27 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024 r.

 

W związku  z tym, osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie.

 

Następnie wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej (papierowo lub podpisany profilem zaufanym) w terminie do 15.03.2024 r. (liczy się data wpływu do WFOŚiGW w Krakowie).

 

UWAGA: wnioski muszą być złożone w obu formach tj. elektronicznej do 29.02.2024 r. oraz podpisanej do 15.03.2024 r. Wnioski, które wpłyną po tych terminach nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w zakładce >>>

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie