Protestujący rolnicy u wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

Protestujący rolnicy u wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

2024-02-20 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Trwa 30-dniowy strajk generalny rolników. Dziś z lokalną społecznością protestujących – przedstawicielami rolników, a także przewoźników oraz Kół Łowieckich województwa małopolskiego spotkali się wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik.

 

Protestujący przekazali na ręce wojewody „Petycję w sprawie ochrony i przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Polski”, w której zawarli swoje postulaty. Swój apel złożyli także przedstawiciele Społecznego Komitetu Protestacyjnego Myśliwych „Wspólna sprawa”.

Postulaty zgłoszone przez rolników to przede wszystkim:
•  konieczność uproszczenia i ograniczenia nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu,
•  ograniczenie nadmiernego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy,
•  poprawa opłacalności produkcji rolnej.

 

Rolnicy protestują w słusznej sprawie, bo zachowanie produkcji rolnej decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. W pełni identyfikuję się z postulatem zapewnienia społeczeństwu zdrowej i najwyższej jakości polskiej żywności. Jestem w kontakcie z organizacjami i instytucjami wspierającymi rolników. Złożone petycje niezwłocznie przekażę do Ministerstw: Rolnictwa, Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury. Będę też bezpośrednio rozmawiał z ministrami – deklaruje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Drodzy Rolnicy! Uregulowanie handlu rolnego z Ukrainą jest jednym z priorytetów resortu rolnictwa. Podtrzymany został krajowy zakaz importu do Polski zbóż, rzepaku i słonecznika oraz niektórych produktów przetwórstwa, tj. mąki pszennej, śrut, otrębów i makuchów. Jednocześnie dążymy do wypracowania porozumienia dwustronnego z Ukrainą, które rozszerzałoby zakres ochrony rynku o inne wrażliwe produkty, takie jak m.in. cukier, drób, jaja, owoce miękkie, miód, sok jabłkowy, oleje. (…) Zabiegamy o zwiększenie dodatkowej pomocy finansowej dla rolników. Przedstawiliśmy na forum rządu potrzeby finansowe wynikające ze zgłaszanych przez rolników programów pomocowych m.in. dopłat do zbóż, dopłat do nawozów oraz podwyższenia dopłat do paliwa do 2 zł. Szanowni Rolnicy! Chcemy wspólnie rozwiązywać problemy polskiego rolnictwa, i te bieżące i przyszłe. Zapraszamy przedstawicieli protestujących rolników do dalszych rozmów. Chcielibyśmy, aby efektem naszej wspólnej pracy było porozumienie w sprawie rozwiązania bieżących problemów oraz wypracowanie programu na przyszłość – napisał w specjalnym liście do rolników minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków