Już wkrótce w Małopolsce powstaną kolejne tężnie solankowe.

Już wkrótce w Małopolsce powstaną kolejne tężnie solankowe.

2024-02-09 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarząd Województwa Małopolskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców, kontynuuje realizacje zadania pn. „Małopolskie tężnie solankowe”, przeznaczając na ten cel 3 mln zł. Nabór wniosków trwa do 23 lutego 2024 roku.

Gminy oraz powiaty z terenu województwa małopolskiego mogą otrzymać dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych tężni solankowych w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”.

 

Celem zadania jest poprawa zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez profilaktykę zdrowotną układu oddechowego dzięki wykorzystaniu właściwości leczniczych tężni solankowych pozytywnie wpływających na kondycję górnych dróg oddechowych oraz tworzenie nowych miejsc integracji społecznej i rekreacji.

 

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat dba o dobro i zdrowie mieszkańców regionu. Przykładem tego jest inicjatywa zapoczątkowana w 2021 roku pn. „Małopolskie tężnie solankowe”, ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem. Mikroklimat powstały wokół tężni pozwala na oczyszczenie dróg oddechowych, zwiększenie odporności oraz pozywanie wpływa na poprawę ogólnego samopoczucia. Zachęcamy gminy oraz powiaty do składania wniosków

 

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

 

W ramach realizacji zadania w 2021-2023 na terenie Małopolski powstało 39 nowych ogólnodostępnych tężni solankowych. Łącza wartość dotacji przekazanych gminom wyniosła ponad 7,2 mln zł. Tężnie solankowe to nie tylko walory zdrowotne, ale także atrakcja turystyczna przyjazna dla środowiska. Realizacja inwestycji zdecydowanie pozwala wzbogacić ofertę wypoczynkową naszego województwa o nowe strefy relaksu, tak chętnie odwiedzane nie tylko przez lokalną społeczność, ale także turystów

 

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Do naboru będą mogły być składane wnioski, których realizacja zakończy się nie później niż 31 grudnia 2024 roku. Dofinansowanie uzyskane przez gminę lub powiat może być przeznaczone na wydatki inwestycyjne takie jak:

 

  • instalacje, przyłącza, roboty budowlane oraz koszty niezbędne do wykonania przedmiotu dotacji, w tym koszty zakupu materiałów, urządzeń, ich dostawy i montażu; 

 

  • elementy małej architektury dotyczące wyłącznie obiektu tężni;

 

  • prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wyłącznie wokół tężni.

 

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 300 000 zł i nie więcej niż 70% całkowitej wartości inwestycji. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2024 roku.

 

Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego