I Mistrzostwa Powiatu Suskiego w biegach narciarskich.

I Mistrzostwa Powiatu Suskiego w biegach narciarskich.

2024-01-31 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się
NASZ PATRONAT :
W ramach ferii zimowych zachęcamy do udziału w I Mistrzostwach Powiatu Suskiego w biegach narciarskich.
Wstęp wolny.

 

REGULAMIN

„I Mistrzostwa Powiatu Suskiego w Biegach Narciarskich”

1.    Organizator: L.K.S Naroże Juszczyn
Partnerzy: PKL, Woodica, Gmina Maków Podhalański 

2.    CELE ZAWODÓW

•    upowszechnienie aktywnego trybu życia

•    krzewienie uprawiania biegów narciarskich 

•    promocja klubu i gminy 

 

3.    Termin i Miejsce Zawodów

17.02.2024 r (sobota) Biuro zawodów klub L.K.S Naroże Juszczyn

godz. 8:00-9:00 Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów

9:20 Otwarcie zawodów 

10:00 Start zawodów

Bieg zostanie przeprowadzony stylem klasycznym, ze startu wspólnego.

Godz. 12:00 Podanie oficjalnych wyników i dekoracja zawodników.

Bezpośrednio po zakończeniu startów, trasy zostaną otwarte dla wszystkich chętnych chcących skorzystać z tras biegowych.

UWAGA: W przypadku braku śniegu zawody zostaną przeniesione na inny termin. Mogą też ulec przesunięciu godziny pracy biura i rozpoczęcia biegu. Informacja zostanie podana najpóźniej dwa dni przed zawodami. Bieżące informacje na FB: Naroże Juszczyn

4.    Zasady uczestnictwa 

•    W zawodach „I Mistrzostwa Powiatu suskiego w biegach narciarskich” mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN lub PZB. Zawodnicy z aktualną licencją PZN oraz PZB będą klasyfikowani tylko w kategorii open- najszybszy zawodnik (kobieta, mężczyzna).

•     Zawodnicy posiadający licencję PZN i PZB zaznaczają ten fakt w formularzu zgłoszeniowym.

•     Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialności. 

•    Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie, iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach. 

•    Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

•    Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media. 

•    Zgłoszenia on-line na adres lksnarozejuszczyn@gmail.com potrwają do 16.02.2024 do godz. 00:00 

 

5.    Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
Kategoria    Rocznik     Dystans
K1 / M1    2006-2007    2 km 
K2 / M2    2004-2005    4 km 
K3 / M3    2002-2003    6 km
Open 
K4 / M4    2001>    8 km 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego.

Nagrody 

•    Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują medale. 
•     Każdy z uczestników zawodów otrzyma pakiet startowy, a w nim m.in. ciepły posiłek i medal pamiątkowy.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników trofeami oraz nagrodami rzeczowymi. 

 

6.    Protesty 

•    Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy mety lub biura zawodów. Protesty należy składać w biurze zawodów.

 

7.    Postanowienia końcowe

•    Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
•     Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów. 
•    Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga JURY Zawodów. 
•    Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. 
•    W zależności od możliwości przygotowania tras, organizator może wydłużyć lub skrócić dystanse.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
•    Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawana jako wytłumaczenie.
•    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem „siły wyższej”.

UWAGA 

Administratorem danych osobowych jest : Ludowy Klub Sportowy Naroże Juszczyn.

 W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) każdy zawodnik, zgłaszający się na zawody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu informacyjnych, promocyjnych imprezy. Oznacza to, że zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania. Nie ma jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie. 

W czasie trwania imprezy obowiązywać będą aktualne sanitarne wytyczne ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: Makowskie Centrum Kultury.

 

Patronat – Powiatsuski24.pl