Za nami Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Za nami Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

2024-01-26 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

25 stycznia w Tauron Arenie w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku, tradycyjne już Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu uczestniczyli Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podczas forum rozmawiano między innymi o o bieżących sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania samorządów, nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich dla Małopolski oraz finansowaniu działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Do grudnia wydatkowaliśmy jeszcze ostatnie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czas na ostateczne podsumowanie przyjdzie wkrótce, trwają ostatnie rozliczenia, kontrole projektów i przygotowanie sprawozdań, jednak mogę już dziś z satysfakcją powiedzieć, że realizacja poprzedniego programu to sukces

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

To sukces małopolskich samorządów, przedsiębiorców, organizacji społecznych i wielu instytucji publicznych, którzy za pomocą środków europejskich zrealizowali tak wiele potrzebnych inwestycji i projektów służących mieszkańcom naszego regionu. To wielki sukces Małopolan, którzy osobiście uczestniczyli w wielu projektach, podnosząc swoją wiedzę i kompetencje podejmując nowe wyzwania na rynku pracy. Cieszę się, że Samorząd Województwa Małopolskiego, poprzez realizację zadań w obszarze zarządzania funduszami, przyczynił się znacząco i widocznie do tego wspólnego sukcesu

– dodał marszałek Witold Kozłowski.

Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich dla Małopolski to środki finansowe przeznaczone między innymi na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 zostaną podjęte między innymi działania w zakresie środowiska, poprawy efektywności energetycznej, rozwijanie systemu gospodarki odpadami, infrastrukturę społeczną, transport oraz zdrowie.

Rozpoczęliśmy wdrażanie nowych środków, za nami pierwsze konkursy, rozstrzygnięcia i zawarte umowy. To zapowiedź naprawdę ogromnej liczby naborów zaplanowanych na rok 2024. Łącznie nasze instytucje funkcjonujące w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy – ogłoszą ponad 120 naborów. Wśród nich będą także nabory projektów w ramach instrumentów terytorialnych, przede wszystkim Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym funduszem, wymaga też innego specyficznego podejścia – tym bardziej cieszę się, że tak szybko udało nam się uruchomić te właśnie środki

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 173 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego