Bez barier, czyli jak? Trwa konkurs „Kraków bez barier”.

Bez barier, czyli jak? Trwa konkurs „Kraków bez barier”.

2024-01-25 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Od kilkunastu lat miasto realizuje konkurs „Kraków bez barier”, w którym nagradza osoby, firmy i instytucje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w Krakowie. Laureaci konkursu pokazują, jak pokonywać bariery, nie tylko te architektoniczne. Etap zgłoszeń do tegorocznej 17. edycji potrwa do końca lutego – zachęcamy do udziału i przypominamy konkursowe kategorie.

 

Początkowo ideą organizowanego przez miasto konkursu „Kraków bez barier” było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie, które zwiększały przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym także dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami.

 

– W pierwszych edycjach konkursu jego głównym celem było zwrócenie uwagi na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych. Kilka lat temu rozszerzyliśmy konkursowe kategorie i teraz za pomocą tego przedsięwzięcia staramy się pokazywać osoby, firmy, organizacje i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze – mówi Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami.

 

Jak to wygląda w praktyce? Pokażmy kilka przykładów – dotychczas w konkursie nagrodzono i wyróżniono między innymi przedsięwzięcia takie jak Human Week – Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego, badania mammograficzne dla głuchych mieszkanek Krakowa i Małopolski, projekty „Futbol nie pyta o niepełnosprawność” i „Zamigam Ci Ballady, Zamigam Ci Romanse”, treningi i zawody sportowe Cross Fit na wózkach czy realizację filmu dokumentalnego „For Heroes” o drużynie koszykówki na wózkach. W konkursie wyróżniane są także innowacyjne technologie i projekty badawcze, takie jak implanty do leczenia nowotworów oczu czy prototyp spersonalizowanej stopy protezowej wykonany w technologii druku 3D.

 

Nie brakuje też oczywiście wskazań na te obiekty i przestrzenie, które są budowane, remontowane lub przygotowywane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – takie jak park Bagry Wielkie, Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga, siedziba Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego, budynek biurowo-dydaktyczny Małe Collegium Paderevianum UJ, Ogród Terapeutyczny przy Oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14, zabytkowe forty: Fort 52 Borek oraz Fort pancerny główny nr 52 ½ Sidzina czy zorganizowana przez Muzeum Krakowa w pałacu Krzysztofory wystawa „Kraków od początku, bez końca”.

 

– Mówiąc o dostępności, staramy się pokazywać, że to kategoria szersza niż architektura – choć oczywiście likwidowanie barier architektonicznych jest niezbędne dla zapewniania komfortowego funkcjonowania w naszym mieście. Chcę jednak podkreślić, że ważne jest także takie myślenie zarówno o przestrzeniach, jak też o organizacji wydarzeń, które umożliwi pełne uczestnictwo w nich wszystkim krakowianom – tym w pełni sprawnym, ale też tym z różnymi rodzajami m.in. niepełnosprawności ruchowej, osobom głuchym czy osobom nieneurotypowym o innej wrażliwości na bodźce. Sądzę, że każdy z nas zna przedsięwzięcia, osoby czy odwiedza przestrzenie, których dostępność jest warta zauważenia i promowania – zachęcam do zgłoszenia ich w konkursie. W ten sposób wspólnie sprawiamy, że nasze miasto staje się coraz bardziej dostępne, coraz bardziej przyjazne – podkreśla Elżbieta Kois-Żurek, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

 

Zgłoszenia i kategorie

 

Zgłoszenia do 17. edycji konkursu „Kraków bez barier” można przekazywać do 29 lutego. W tegorocznej edycji nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające – te, których propozycje otrzymają nagrody główne w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach:

 

  • Budownictwo dostępne, w obszarze: obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, obiekty i przestrzenie zabytkowe

 

  • Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze

 

  • Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

 

  • Osobowość roku

 

  • Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

 

  • Jak przesłać zgłoszenie?

 

Zgłoszenia można przekazać pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z dopiskiem: „Kraków bez barier” 2023 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla danej kategorii, a następnie dołączyć zdjęcia – do zgłoszeń w formie papierowej na płycie CD, a do zgłoszeń przesyłanych elektronicznie pliki w formacie jpg lub png.

 

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie krakow.pl/bezbarier.

 

Źródło: UM Kraków