Ponad 28 mln złotych na inwestycje w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego.

Ponad 28 mln złotych na inwestycje w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego.

2024-01-17 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zakup nowego aparatu rentgenowskiego, remont oddziałów psychogeriatrycznych oraz izby przyjęć – to tylko kilka przykładów inwestycji, które przeprowadzono w ostatnim czasie w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Łącznie na modernizacje, inwestycje i remonty przeznaczono ponad 28 mln złotych. Środki te pochodzą z m.in. budżetu województwa i funduszy europejskich.

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo Małopolan to dla nas kwestia priorytetowa. Dlatego jako samorząd województwa staramy się wspierać realizację wszelkich przedsięwzięć, które pomagają mieszkańcom naszego regionu szybko i w przyjaznych warunkach wracać do pełni sił

 

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

 

Sukcesywnie doposażamy małopolskie placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Chcemy zapewnić Małopolanom możliwie najszerszą i najlepszą opiekę zdrowotną. Cieszę się, że dzięki tym inwestycjom w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego stale podnoszony jest komfort leczenia pacjentów i pracy personelu

 

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Od listopada nowy aparat rentgenowski służy pacjentom szpitala zwiększając ich bezpieczeństwo, ale także poprawiając komfort pracy personelu. Obok wykonywania standardowych badań radiologicznych nowy aparat RTG pozwala także na monitorowanie ewentualnych zmian związanych z przebytym zachorowaniem na COVID-19. Nowoczesny aparat DRX Compass, wyprodukowany przez firmę Carestream Health Inc., który emituje w trakcie badania znacząco mniejsze dawki promieniowania zastąpił pracujące tu wcześniej urządzenie. Dzięki niemu zdjęcia wykonane w technice cyfrowej trafiają niemalże natychmiast na stanowisko opisowe, bez konieczności skanowania specjalnych kaset.

 

Środki przeznaczone na zakup aparatu pochodzą m.in. z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 3. Składają się na nie środki europejskie w wysokości ponad 1,5 mln złotych oraz środki pochodzące z budżetu województwa w wysokości ponad 420 tys. złotych.

 

Ponadto w szpitalu wyremontowano pomieszczenia dwóch oddziałów psychogeriatrycznych oraz Izby Przyjęć. W dwóch kolejnych budynkach nadal trwają prace remontowe. W pawilonie VI A – dawnym oddziale psychiatrycznym dla pacjentów z dzielnicy Krowodrza, po przebudowie i modernizacji zostanie otwarte Centrum psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej i środowiskowej dla mieszkańców dzielnicy Podgórze. W wyremontowanym i zaadaptowanym do nowych zadań budynku znajdować się będą gabinety lekarskie i psychologiczne oraz siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego, który zajmuje się leczeniem domowych przewlekle chorych pacjentów mieszkających w Podgórzu.

 

Łącznie realizacja tego zadania kosztować będzie prawie 11 mln złotych. Środki na ten cel pochodzą z programu REACT-UE dla zdrowia i z budżetu województwa małopolskiego.

 

Warto dodać, że rok 2023 był początkiem realizacji innego ważnego zadania, jakim jest remont liczącej 7 km sieci dróg na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie. Całość podzielono na odcinki, tak aby remont nie utrudniał wewnętrznego transportu pomiędzy budynkami. W ramach realizacji tego zadania przewidziano także stworzenie sieci małych parkingów przy budynkach oddziałów szpitalnych.

 

Ponadto w 2023 roku dokonano także znacznych inwestycji w zakresie teleinformatycznej infrastruktury szpitala. Dzięki środkom w wysokości niemal 350 tys. złotych, pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach funduszu przeciwdziałania COVID–19 zakupiono urządzenia i oprogramowanie, służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitala. Zakończono również realizację projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM). W ramach którego dokonano integracji szpitala z regionalną platformą wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie o łącznej wartości ponad 2 mln 136 tys. złotych. Natomiast dzięki środkom własnym szpitala i pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się kupić nowy mikrobus, który będzie służył uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Łącznie tegoroczne wydatki na remonty, inwestycje i modernizacje oraz doposażenie wyniosły ponad 28 mln złotych, z czego ponad 14 mln złotych to środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego, a blisko 15 mln złotych to środki europejskie. Pozostałe fundusze to środki własne szpitala, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 

Źródło: UMWM