Rozwój sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Wieliczka.

Rozwój sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Wieliczka.

2024-01-14 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Miasto i Gmina Wieliczka stale rozbudowuje i modernizuje sieć wodociągową, mając na uwadze nieustannie rosnącą liczbę mieszkańców. W ostatnich tygodniach zakończyliśmy dwie kluczowe inwestycje wodociągowe w Wieliczce i Sułkowie, a kolejne są w realizacji.

 

– Sieć wodociągowa Miasta i Gminy Wieliczka ma dziś zasięg 546 km sieci obsługującej blisko 70 tyś mieszkańców. W ostatnich latach powstało kolejne 10 km nowych instalacji dostarczających wodę do domów mieszkańców. Strategicznymi inwestycjami i kluczowymi dla dalszego rozwoju miasta i gminy w obszarze wodociągów są przedsięwzięcia prowadzone przez nasz samorząd: budowa Wielickiej Stacji Uzdatniania Wody w Bogucicach, Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich oraz Zbiornika Wody w Sułkowie. – podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

W nowym roku rozpoczęła funkcjonowanie Wielicka Stacja Uzdatnia Wody w Bogucicach, równocześnie trwają prace budowlane nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich, a zakończyły się działania nad wzmocnienie sieci wodociągowej poprzez budowę zbiornika w Sułkowie.

 


Zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”.

 

Zakres robót w Sułkowie obejmował:
  • Budowę zbiornika wody pitnej 200 m3 wraz z komorą zasuw, hydrofornią, pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wewnętrznymi – wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, z zagospodarowaniem terenu: drogą wewnętrzną i chodnik z oświetleniem i instalacją energetyczną, siecią wodociągową PEΦ160×14,6 mm, instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z bezodpływowym zbiornikiem na wodę deszczową o pojemności 10 m3.

 

  • Budowę sieci wodociągowej hydroforowej PEΦ160×14,6 mm oraz doprowadzającej wodę do zbiornika „Sułków I” PEΦ160 mm wraz z przebudową kabla nN i stanowisk słupowych linii napowietrznej nN,

 

  • Budowę sieci wodociągowej PEΦ160×14,6 mm w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Kraków – Tarnów w km 6+728 na działce nr 257/1 obręb 0025 w miejscowości Sułków w gminie Wieliczka.

 

Wykonane zostało ponad 1120 m sieci wodociągowej.
Źródło: UM Wieliczka

Obecnie ważna prowadzoną inwestycja jest budowa nowej stacji uzdatniania wody w Węgrzcach Wielkich powstającej przy czynnej, istniejącej stacji. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie zwiększona zostanie wydajność do 109 m3/h. W ramach zadania wykonany zostanie kompletny ciąg technologiczny oczyszczania wody składający się z układu napowietrzania wody, filtracji ciśnieniowej i dezynfekcji wody, całość zostanie zabudowana w budynku.
Nowa stacja uzdatniania wody wraz z hydrofornią będzie tak jak obecna podawała wodę do istniejących zbiorników wody pitnej o pojemności sumarycznej 2300 m3. Obsługa stacji będzie miała do dyspozycji w budynku pomieszczenia tj. dyspozytornię i pomieszczenie szatni wyposażonej w węzeł sanitarny.
Wartość inwestycji wynosi 11 300 000,00 zł.
Źródło: UM Wieliczka