Ponad 36 milionów złotych na realizację strategii rozwoju LGD Ziemi Myślenickiej!

Ponad 36 milionów złotych na realizację strategii rozwoju LGD Ziemi Myślenickiej!

2024-01-12 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

To kolejne rekordowe środki pozyskane na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice. W dniu 11 stycznia 2024 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 (LSR) przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz władze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej.

 

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz członkowie Zarządu LGD Ziemi Myślenickiej na czele z prezesem Bogusławem Stankiewiczem.

 

Stowarzyszenie z Myślenic na realizację swojej strategii otrzymało jedno z największych dofinansowań w Małopolsce, wynoszące 8 258 860 euro, czyli 36 338 984,00 złotych. Dzięki LSR Gmina Myślenice wraz z innymi dziesięcioma gminami, a przede wszystkim mieszkańcy, firmy i organizacje społeczne będą miały możliwość korzystać ze środków europejskich przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER.

 

Strategię będzie realizować Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej, nowoutworzone partnerstwo podmiotów publicznych, gospodarczych, społecznych oraz mieszkańców.

 

– To dla mnie wielki zaszczyt podpisać umowę na realizację Strategii przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Myślenickiej, w której pełnię funkcję Prezesa Zarządu. To zarówno wielkie wyzwanie, jak również duża radość, że będę mógł także w tej formie współuczestniczyć w rozwoju obszaru Myślenic oraz pozostałych gmin wchodzących w skład LGD Ziemi Myślenickiej – podkreślił Bogusław Stankiewicz, Prezes Zarządu LGD Ziemi Myślenickiej.

 

Planowane działania w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 obejmują realizację celów i przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorczości, rozwijaniem potencjału rekreacyjnego i turystycznego oraz promocją zdrowego stylu życia, ochroną środowiska, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ponadto LGD Ziemi Myślenickiej chce skuteczne aktywizować wiejskie społeczności, pobudzać stosowanie innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie cyfryzacji, szukać nowych, twórczych rozwiązań problemów, przed którymi stoją mieszkańcy obszaru.

 

– Chcę podziękować wszystkim osobom, które były od początku zaangażowane w tworzenie partnerstwa LGD Ziemi Myślenickiej. Jestem pewien, że ta współpraca przyniesie wiele dobrego dla rozwoju Myślenic i pozostałych gmin LGD. Jako samorządowiec wiem, jak ważne jest słuchanie oddolnych inicjatyw. Lokalne grupy działania po to właśnie funkcjonują, aby środki europejskie były wykorzystane w sposób jak najlepiej odpowiadający rozwojowi lokalnych wspólnot – podsumował Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

 

Źródło: UM Myślenice