Od nich zaczyna się sztafeta pomocy. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar z wizytą w Centrum Powiadamiania Ratunkowego i dyspozytorni medycznej.

Od nich zaczyna się sztafeta pomocy. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar z wizytą w Centrum Powiadamiania Ratunkowego i dyspozytorni medycznej.

2024-01-12 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Te jednostki zajmują szczególne miejsce w strukturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zarówno Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dyspozytornie medyczne pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – niezależnie od tego, czy jest to dzień powszedni czy święto. Niedawno wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się z dyżurnymi WCZK, wczoraj zaś rozmawiał z operatorami numerów alarmowych oraz dyspozytorami medycznymi.

Podczas wizyty w siedzibie CPR i dyspozytorni medycznej w Krakowie wojewodzie Krzysztofowi Janowi Klęczarowi towarzyszyli dyrektorzy Wydziałów Zdrowia: Joanna Bogacz i Tomasz Ocetkiewicz oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Andrzej Pasek i Michał Jamka. Podczas spotkania omówione zostały też statystyki podsumowujące pracę obu jednostek w roku 2023.

 

112


Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest elementem Systemu Powiadamiania Ratunkowego służącym do obsługi zgłoszeń alarmowych, ich kwalifikacji i monitorowania w trybie ciągłym 24h/7 dni w tygodniu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego odpowiedzialne jest za działanie i obsługę numerów alarmowych: 112, 997, 998 oraz połączeń e-Call z terenu województwa małopolskiego. Operatorzy, podczas rozmowy z osobami zgłaszającymi zbierają wszystkie niezbędne informacje i wprowadzają je do systemu informatycznego, a następnie przekazują je do odpowiednich służb. CPR służy też jako filtr, który „odsiewa” zgłoszenia pomyłkowe, fałszywe itp. Dzięki temu do służb docierają już tylko te zgłoszenia, które wymagają interwencji.

 

Trzeba pamiętać, że działający od niemal 15 lat krakowski CPR został powołany przez Wojewodę Małopolskiego jako pierwszy w kraju. Stał się wzorem dla tworzenia kolejnych. To od telefonu pod numer 112 zaczyna się sztafeta pomocy i interwencji służb. Dziękuję za Państwa codzienną pracę i przede wszystkim za poczucie odpowiedzialności, której ona wymaga. Podsumowanie ubiegłego roku pokazuje, jak duża jest skala spraw, które do Państwa trafiają – mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar w Centrum Powiadamia Ratunkowego w Krakowie.

 

W budynku przy ul. Szlak 73A w Krakowie CPR funkcjonuje od końca września 2022 r. Obecnie zatrudnione są tam 84 osoby, w tym 79 operatorów numerów alarmowych i psycholog.

 

W ubiegłym roku krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odnotowało 1 647 817 zgłoszeń. Liczba ta obejmuje zgłoszenia zarówno zasadne, jak i niezasadne. W grupie zgłoszeń niezasadnych są zarówno te fałszywe, jak i anulowane (łącznie: ponad 1,1 mln). Jako zgłoszenia fałszywe operatorzy zakwalifikowali prawie 700 tys. połączeń, czyli ok. 56% w stosunku do liczby zgłoszeń obsłużonych. Do służb, a zatem już pod kątem podjęcia interwencji, przekazano natomiast ponad 543 tys. zgłoszeń.

 

Liczba zdarzeń obsłużonych za pośrednictwem zgłoszeń odebranych przez krakowski CPR to w ubiegłym roku prawie 476 tys. Największą grupę stanowią w tej liczbie zdarzenia o charakterze medycznym, czyli te, które operatorzy numerów alarmowych przekazali do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (ponad 225 tys.). Niewiele mniej było zdarzeń przekazanych do Policji (ponad 224 tys.).

 

Na ratunek

Ogrom pracy wykonały też w ubiegłym roku dyspozytornie medyczne zlokalizowane w Małopolsce w dwóch siedzibach: w Krakowie i Tarnowie. Do ich zadań należą przede wszystkim:
–    odbiór zgłoszeń alarmowych (z numeru 112) i powiadomień o zdarzeniach (z numeru 999),
–    dysponowanie Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) do miejsca zdarzenia,
–    koordynacja przewożenia pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych lub Izb Przyjęć przez ZRM,
–    koordynacja zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych.

 

Dyspozytornia medyczna ściśle współpracuje z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego (WKRM) oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK).

 

W małopolskich dyspozytorniach medycznych zatrudnionych jest 108 dyspozytorów: w DM Kraków jest 67 dyspozytorów, a DM Tarnów – 41 dyspozytorów.

 

W 2023 r. małopolskie dyspozytornie medyczne odebrały łącznie niemal 444 tys. połączeń. Karetki wysyłane były prawie 260 tys. razy, z czego 60% wyjazdów (ok. 155 tys.) zakończyło się przewiezieniem pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dyspozytornie medyczne w Małopolsce dysponują 137 ZRM-ami, które mogą przewozić osoby poszkodowane do 21 SOR-ów oraz 10 Izb Przyjęć ujętych w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dziękuję zarówno tym pracownikom, którzy ten plan opracowują, jak i dyspozytorom, którzy bezpośrednio uruchamiają wyjazdy karetek do potrzebujących pomocy – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Źródło:  MUW Kraków