Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.

Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.

2023-12-28 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Gmina Wadowice pozyskała dofinansowanie w wysokości 29 762,97 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

 

Z pozyskanej pomocy finansowej do świetlicy wiejskiej zostanie zakupione niezbędne wyposażenie m.in. kuchnia elektryczna, zestaw: mebli, stołów i krzeseł, stojaki na krzesła, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne do organizacji zajęć kreatywno-edukacyjnych oraz projektor z ekranem. Zakupione przedmioty będą służyły społeczności lokalnej i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze świetlicy, a tym samym stworzą atrakcyjniejsze warunki do rozwoju integracji społecznej międzypokoleniowej. Dofinansowanie tj. 29 762,97 zł stanowi 70% projektu, a całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 42 518,53 zł.

 

Źródło: UM Wadowice