Trasa Wolbromska gotowa dla kierowców.

Trasa Wolbromska gotowa dla kierowców.

2023-12-24 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Od 22 grudnia kierowcy mogą już korzystać z Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek. W otwarciu nowej wylotówki z Krakowa na północ wzięli udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka, Andrzej Kulig zastępca prezydenta Krakowa i Andrzej Adamczyk poseł na Sejm RP.

Dzisiaj ważny dzień dla mieszkańców Małopolski. Obwodnica Zielonek, to kolejna ważna inwestycja drogowa w Małopolsce, która przyczyni się do bezpiecznego i płynnego podróżowania w tej części regionu. Dotrzymujemy słowa i  konsekwentnie realizujemy inwestycje potrzebne mieszkańcom. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w budowie obwodnicy, razem jesteśmy w stanie realizować tak ważne zadania

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Otwarcie Trasy Wolbromskiej to bardzo dobra informacja dla mieszkańców północy Krakowa. Nowa droga jest przede wszystkim alternatywą dla ulic Glogera i Łokietka, które dotychczas były bardzo mocno obciążone ruchem. Dzięki Trasie Wolbromskiej poprawi się też dojazd do Krakowa rowerem i komunikacją autobusową

 – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Kulig.

 

Przypomnijmy, realizacja nowej drogi wylotowej na północy Krakowa rozpoczęła się w II połowie 2022 roku. To wspólny projekt, który powstaje na podstawie trójstronnej umowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków, a firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Nowa droga o długości około 2 km przebiega przez teren gminy Miejskiej Kraków i gminy Zielonki.

 

Za krakowski odcinek odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich. Rozpoczyna się on w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstał około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii G do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wybudowano łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym. Rozbudowana na długości około 200 metrach została ul. Glogera. W ramach zadania powstał wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy. Wybudowano nową i przebudowano istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniający. Trasą Wolbromską poprowadzona będzie komunikacja autobusowa. Przewidziani także nasadzenie ponad 500 drzew i krzewów.

 

Za odcinek w Gminie Zielonki odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ramach zadania powstał ponad kilometrowy odcinek drogi kategorii G. Ponadto wybudowano między innymi drogi serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie drogi.

 

Trasa Wolbromska – zachodnia obwodnica Zielonek poprawi wyjazd z Krakowa na północ i odciąży istniejące drogi dojazdowe do naszego miasta z terenu gminy Zielonki. Będzie także stanowić alternatywę dla ulicy Jasnogórskiej i czy al. 29 Listopada. Nowa droga połączy się docelowo z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na krakowską część zadania, której wartość to 80 mln zł, uzyskano dotację w wysokości prawie 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

 

Zachodnia obwodnica Zielonek stanowi element większego układu komunikacyjnego, który zacznie funkcjonować w całości po otwarciu Północnej Obwodnicy Krakowa. Ruch po obwodnicy Zielonek, zarówno na terenie Miasta Kraków, jak i miejscowości Zielonki, zgodnie z tymczasową organizacją ruchu odbywał się będzie od ul. Pachońskiego w Krakowie, poprzez łącznik z ul. Glogera, a następnie przez sieć dróg lokalnych przebudowywanych w ramach budowy Północnej Obwodnicy Krakowa.

 

Na całym zakresie obwodnicy Zielonek obowiązywać będzie tymczasowo ograniczenie tonażowe do 10 ton, co jest związane z ograniczeniem tonażu na drogach przyległych do węzła Zielonki.

 

 

Źródło: UMWM