Po odsiadce za włamanie wrócą do Gruzji.

Po odsiadce za włamanie wrócą do Gruzji.

2023-12-21 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

We wtorek 19 grudnia funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie, w ramach współpracy z miejscowym zakładem karnym, przeprowadzili kontrolę legalności pobytu na terytorium RP wobec dwóch obywateli Gruzji. W wyniku podjętych czynności służbowych cudzoziemcy zostali zatrzymani.

 

Mężczyźni w dniu wczorajszym opuścili Zakład Karny w Tarnowie. Obaj odbywali karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem.Kontrola legalności pobytu na terytorium RP wykazała, że cudzoziemcy przebywali nieprzerwanie w obszarze państw strefy Schengen w ruchu bezwizowym ponad 90 dni. Pierwszy z nich przekroczył dopuszczalny okres pobytu o 244 dni, a drugi o 45. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że pobyt obu obywateli Gruzji jest nielegalny tj. niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. W związku z tym Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec każdego z mężczyzn decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

 

źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej.