Małopolska na sportowo 2024.

Małopolska na sportowo 2024.

2023-12-18 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się
Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosił otwarty konkurs ofert w 2024 roku.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, polegające na:

1) organizacji imprez sportowych: wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych, promujących w Małopolsce kulturę fizyczną, propagujących Małopolskę i jej wizerunek jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych fizycznie,

2) upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej).

Do konkursu można składać oferty zadań, rozpoczynające się nie wcześniej niż 15 marca 2024 roku, a nie kończące się później niż 31 grudnia 2024 roku.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe, zgodnie z ustawą o prawie o stowarzyszeniach.

ZWM przeznaczy na w/ w konkurs 1 900 000 zł.

Termin składania ofert konkursowych mija 8 stycznia 2024 roku o godz. 16.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod tym linkiem

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.