Wielicka komunikacja wzorem dla innych samorządów.

Wielicka komunikacja wzorem dla innych samorządów.

2023-12-05 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Z dwudniową wizytą studyjną zawitali do Wieliczki przedstawiciele jednostek samorządowych województwa lubelskiego: Krasnegostawu, Izbicy, Łopiennik Górnych i Siennicy Różanej. Przyjazd zorganizowany został przez Związek Miast Polskich w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, a jego głównym celem było zapoznanie się z systemem zintegrowanej komunikacji, który powstał w wielickiej gminie.

Na dwudniową wizytę złożyły się spotkania robocze z przedstawicielami samorządu zaangażowanymi w rozwój systemu, analizy mechanizmów jego działania i nadzorowania, a także przejazdy środkami komunikacji.
Wizyta w Wieliczce rozpoczęła się od spotkania z burmistrzem Arturem Koziołem, który opowiedział o działaniach prowadzących do rozwoju komunikacji lokalnej. W spotkaniu udział wzięli również: Piotr Krupa, zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Inwestycji oraz Mieczysław Włosek, Prezes WST wraz z pracownikami Rozmawiano o sposobach finansowania komunikacji, pozyskanych przez gminę środkach zewnętrznych.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Wielickiej Spółki Transportowej, która znajduje się w budynku nowego dworca autobusowego, jednego z elementów całego systemu.
Nasza komunikacja opiera się na trzech filarach: autobusach aglomeracyjnych łączących Wieliczkę i inne miejscowości z Krakowem; zielonych autobusach Wielickiej Spółki Transportowej stanowiących transport wewnątrz gminny oraz Autobusowych Liniach Dowozowych połączonych z transportem kolejowym. Ta dywersyfikacja gałęzi transportu jest modelowym przykładem organizacji komunikacji gminnej.
Dziś już możemy powiedzieć, że przyjęte przez nas rozwiązania sprawdziły się i nadal będziemy je rozwijać. Należy tez dodać, że razem z rozwojem komunikacji, skorzystaliśmy z unijnego wsparcia na poprawę infrastruktury komunikacyjnej, a więc powstanie nowych lub modernizację starych ponad 100 przystanków autobusowych, budowę nowego dworca autobusowego oraz zaplecza dla autobusów. Po kilku latach inwestowania w komunikację, chce podkreślić, ze należy rozwijać komunikacje gminną, jest to oczekiwane społecznie i pozwala na wyrównywanie różnic społecznych – podkreślił Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Cieszymy się, że nasze działania stały się wzorem dla innych samorządów. Równocześnie warto dodać, że cały czas pracujemy nad rozwojem system komunikacji – niedawno zakończyła się budowa parkingu w systemie Park&Ride w Kokotowie, uruchamiane są nowe linie – od września trzy, obsługiwane przez zielone autobusy, planowany jest zakup nowych autobusów elektrycznych.
źródło: UM Wieliczka.

Więcej informacji znajdziesz na naszych partnerskich portalach (kliknij w logo):