„Taxi” – działania krakowskich policjantów ze Strażą Graniczną.

„Taxi” – działania krakowskich policjantów ze Strażą Graniczną.

2023-11-21 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Krakowscy policjanci przeprowadzają cykliczne działania pod kryptonimem „Taxi” podczas, których kontrolowana jest legalność świadczonych usług przewozu osób, stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, a także to, czy przebywają oni na terenie naszego kraju legalnie. Piątkowe działania prowadzone były przy współudziale Straży Granicznej.

17 listopada 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na terenie Krakowa przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrole przewozu osób pod kryptonimem „Taxi”. Działania przeprowadzone były przy współudziale funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policjantów służb kryminalnych.

Podczas działań zwracano uwagę na legalność pobytu na terytorium RP osób świadczących usługi przewozowe. Sprawdzano również stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów, obowiązkowe wyposażenie, a także prawidłowość wykonywanych usług wynikającą z Ustawy o Transporcie Drogowym. Działania realizowane były w godzinach popołudniowo – wieczornych. W wyniku przeprowadzonych działań dokonano kontroli 185 pojazdów TAXI ujawniając 123 wykroczenia, za które w 104 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.

Ujawniono dwie osoby kierujące pojazdami Taxi, które w ogóle nie powinny kierować pojazdami, gdyż posiadały cofnięte uprawnienia do kierowania. Podczas przeprowadzonych działań zatrzymano dwie osoby, które nielegalnie przebywały na terytorium RP. Osoby te zostały zatrzymane przez Straż Graniczną, która przeprowadziła z nimi dalsze czynności. 

źródło: KMP Kraków.