Za nami LXXIII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Za nami LXXIII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2023-10-25 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Wsparcie partnerskiego Kraju Preszowskiego na Słowacji oraz Gminy Korzenna i Gminy Niepołomice, a także przekazanie dofinansowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa. Między innymi tym sprawami zajęli się radni województwa małopolskiego podczas LXXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Siła partnerstwa

Początkiem października na Słowacji miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie M5.0. Wstrząsy były odczuwalne także w południowej części naszego regionu. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski już następnego dnia rozmawiał z włodarzami wszystkich gmin, w których wstrząsy były odczuwalne, ale także z konsul generalną Słowacji w Krakowie i przewodniczącym Kraju Preszowskiego (region partnerski Małopolski) Milanem Majerskim.

Kataklizm ten przyniósł ze sobą zniszczenia, wiele rodzin zostało bez dachu nad głową. Najpoważniejsza sytuacja panuje we wsiach w powiatach Vranov nad Topľou i Humenné. Obecnie na terenach dotkniętych katastrofą trwają prace zabezpieczające. Władze Samorządowego Kraju Preszowskiego oszacowały straty na 16 milionów euro, z czego 10 milionów euro stanowią starty na prywatnych nieruchomościach mieszkańców regionu. Poważnym uszkodzeniom uległo mienie administracji publicznej, siedziba władz miejskich, obiekty kulturalne, społeczne i edukacyjne

– mówił podczas sesji marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

W związku ze stratami jakie poniosła administracja słowackiego regionu i mieszańcy, Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek zarządu województwa, postanowił przekazać wsparcie w kwocie miliona złotych.

Wsparcie dla gmin

W porządku obrad Sejmiku znalazły się także uchwały wspierające zadania w małopolskich gminach. Pierwsza z nich to wsparcie Gminy Korzenna w budowie dróg gminnych, koniecznej przy powstającej jednostce wojskowej w Wojnarowej. Kwota dofinansowania to milion złotych. Pisaliśmy o tym – pod tym linkiem – na stronie urzędu.

Druga to wsparcie samorządu Niepołomic w kwocie do 14 982,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy, polegającego na wykonaniu infrastruktury zasilającej i transmisyjnej wraz z montażem urządzeń aktywnych do transmisji obrazu z kamer do istniejącego monitoringu miejskiego na terenie wybudowanego przy ul. Wałowej w Niepołomicach, w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej, Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR).

W związku z licznymi sygnałami od lokalnych użytkowników Wiślanej Trasy Rowerowej m.in. o braku zachowywania porządku oraz niejednokrotnym zniszczeniu infrastruktury MOR, Burmistrz Niepołomic wskazał potrzebę objęcia ww. terenu szczególnym dozorem, a także zwrócił się z prośbą, o możliwość sfinansowania montażu doświetlenia LED oraz dwóch kamer monitoringu, które obejmować będą MOR przy ul. Wałowej w Niepołomicach. Celem zapobiegnięcia dalszego dewastowania infrastruktury MOR, zasadnym jest wykonanie wnioskowanego przez Gminę monitoringu, co równocześnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym terenie. Wszystko z myślą o mieszkańcach regionu

– komentuje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ponadto Sejmik Województwa Małopolskie zajął się zmianami w uchwałach, które dofinansowały zadania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu oraz zadania gmin w ramach konkursu „Małopolskie tężnie solankowe”. W związku z oszczędnościami na obu konkursach, możliwe było dofinansowanie kolejnych wniosków.

Wszystkie uchwały SWM znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.