Siła Sportowej Polski. Otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jastrzębi (powiat wadowicki)

Siła Sportowej Polski. Otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jastrzębi (powiat wadowicki)

2023-09-30 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Historia szkolnictwa w Jastrzębi w gminie Lanckorona sięga drugiej połowy XIX wieku. Pierwszy budynek szkoły powstał w 1931 r. Od tamtej pory wiele się zmieniło. W 2020 r. spełniły się marzenia kilku pokoleń – otworzona została wyremontowana i rozbudowana szkoła. Nadano jej imię Konfederatów Barskich oraz wręczono sztandar.

Dziś spełnia się kolejne marzenie szkolnej wspólnoty. Właśnie otworzona została sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym. W uroczystym otwarciu sali uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecny był także senator Andrzej Pająk.

Sport to zdrowie. Uczy także rywalizacji i wspomaga rozwój psychiczno-fizyczny. Dziś otwieramy salę gimnastyczną, na której w ramach zajęć wychowania fizycznego będą ćwiczyć uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Będzie to także przestrzeń dla mieszkańców służąca do aktywnego spędzania czasu wolnego. Inwestycja otrzymała wsparcie z rządowego programu „Sportowa Polska”, dzięki któremu efektywnie zmieniamy infrastrukturę sportową. Wszystko to z myślą o lokalnych społecznościach – aby możliwy był odpowiedni rozwój poprzez dostęp do sportu i rekreacji – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Nowa jakość wychowania fizycznego

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi była drugim etapem rozbudowy szkoły. W ramach inwestycji wybudowano budynek sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej ponad 960 m2. Sala jest pełnowymiarowa (wymiary: 15 m x 28 m i wysokość 7 m).

W ramach zadania wykonano pomieszczenia towarzyszące, takie jak: szatnie, sanitariaty, magazyny sali gimnastycznej oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego.

Siła „Sportowej Polski”

Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie ok. 4,3 mln zł. Na realizację zadania gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Sportowej Polski – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” – edycja 2021 w wysokości 1 745 000 zł.


– Inwestycje tego typu są prowadzone w całej Małopolsce. Dają szansę na rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


13 września poznaliśmy wyniki drugiej części programu Sportowa Polska – edycja 2023 r. Tylko na tej liście znalazło się 17 małopolskich projektów z łącznym dofinansowaniem na poziomie prawie 32 mln zł.


– W ramach kolejnych edycji programu „Sportowa Polska” łącznie prawie 245 mln zł popłynęło na budowy, modernizacje i remonty infrastruktury sportowej w Małopolsce. To ponad 160 inwestycji, których pierwsze realizacje już cieszą dzieci i młodzież. Na liście inwestycji objętych dofinansowaniem – oprócz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jastrzębi – jest też inny projekt gminy Lanckorona: „Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 50×100 m i nawierzchni z trawy naturalnej wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Skawinki”. Dotacja przyznana w 2018 roku wynosiła ponad milion zł. Dla samorządów z powiatu wadowickiego w kolejnych edycjach tylko ze „Sportowej Polski” – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej popłynęła kwota ponad 24,3 mln zł. Wśród inwestycji objętych tym programem są m.in. budowa szkolnej hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (3,5 mln zł dofinansowania), remont boiska piłkarskiego przy al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej (prawie 2 mln zł dofinansowania) czy budowa szkolnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie (3 mln zł dofinansowania) – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rządowe wsparcie w gminie Lanckorona

Gmina Lanckorona aktywnie pozyskuje środki z rządowych programów pomocowych.

Niemal 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 13 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Środki z RFIL były skierowane na takie inwestycje jak rozbudowa Szkoły Podstawowej w Izdebniku, budowa boiska w Skawinkach, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami ścieków w Lanckoronie czy budowa świetlicy wiejskiej w Podchybiu. Z kolei 7,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina przeznaczyła na modernizację dróg gminnych, natomiast 5,4 mln zł przysłużyło się poprawie efektywności energetycznej trzech budynków stanowiących własność gminy. Natomiast dzięki dwóm edycjom Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Lanckorona otrzymała prawie 1,8 mln zł na remont zabytkowego cmentarz w Lanckoronie, kościoła pw. św. Joachima w Skawinkach oraz ołtarzy bocznych i ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Izdebniku. Także rewitalizacja zamku, podegrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona to projekt, dla którego skutecznie wystąpiłem o wsparcie z rezerwy budżetu państwa na poziomie prawie 6,4 mln zł. Takie inwestycje pokazują, że razem jesteśmy silniejsi i wspólnie z samorządem możemy realizować ważne dla mieszkańców projekty – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Za: Małopolski Urząd Wojewódzkie w Krakowie.